dziennik elektroniczny

Wicedyrektor

 
mgr Małgorzata Jakóbik -  absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Logopedii na Akademii Ignatianum w Krakowie, pedagog, logopeda, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
Godziny przyjęć:
Poniedziałek – piątek: 9.00 – 14.00
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05