dziennik elektroniczny

Aktualności


XXX LO Kraków spot

more

 23 sierpnia 2023 | Adam Krawczyk
Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak na wernisażu prac Dobiesław Gały

Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak uczestniczyła w  wernisażu Dobiesława Gały w Nowohuckim Centrum Kultury. 
Dobiesław Gała - artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w Pracowni Rysunku na Wydziale Rzeźby. Od niedawna Prodziekan uczelni. Został wyróżniony m.in. stypendium Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, gdzie pracował pod kierunkiem słynnego Tima Scotta, stypendysta Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał dyplom w 2000 r. w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Laureat i zdobywca Grand Prix X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego oraz wielu prestiżowych nagród za twórczość artystyczną. Swoje prace prezentował na ponad 70 wystawach indywidualnych i zbiorowych.
more

 18 października 2022 | Anna Słowik
Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak uczestniczyła w uroczystości wręczenia medali Grossi Cracoviense

Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak uczestniczyła w uroczystości wręczenia medali Grossi Cracovienses, która odbyla sie w Narodowym Banku Polskim. Organizatorem wydarzenia byla Pani Dyrektor Katarzyna Basiak- Gała. 
W uroczystości wzięli udział Goście specjalni: Zdzisław Grzelka - Starszy Bractwa Kurkowego, Generał Edward Gruszka oraz Król Kurkowy Jan Grzegorz  Pacut z Marszałkami.
more

 12 października 2022 | Anna Słowik
Gratulacje dla Diany Andrasz z kl. IIIA

Kolejna miła wiadomość! 
Uczennica naszego Liceum - Diana Andrasz z klasy IIIA zajęła pierwsze miejsce w kategorii "Taniec" w Ogólnopolskim Konkursie Stypendialnym dla uzdolnionych uczniów romskich. Pozwoliło jej to uzyskać stypendium, w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. 
Serdecznie gratulujemy!!! 
more

 11 października 2022 | Anna Słowik
Śladami Patrona Liceum

W poniedziałkowe przedpołudnie klasy pierwsze naszego Liceum pod opieką Wychowawców oraz organizatora wycieczki - Pana Piotra Klimowskiego  udały się do Sanktuarium Ecce Homo. Tam zapoznały się z niezwykłą biografią Św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego,  który jest Patronem naszej szkoły. O Św. Bracie Albercie w bardzo ciekawy sposób opowiadała Siostra Albertynka. Jej opowieść ilustrowały zdjęcia, dokumenty, obrazy i pamiątki po Adamie Chmielowskim. Do najważniejszych obrazów w Sanktuarium należy obraz Ecce Homo. more

 11 października 2022 | Anna Słowik
Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Niezwykle miło jest nam poinformować,  iż uczennicą naszego Liceum
Aleksandra Grabka z klasy IIIB otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/23.
Serdecznie gratululujemy!!! 

Poniżej lista tegorocznych Stypendystów.
more

 10 października 2022 | Anna Słowik
Spotkanie z Zygmuntem Fickiem - poetą

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na spotkanie z cyklu Rozkr
ęcamy Literacki Kraków:

 

Spotkanie z Zygmuntem FICKIEM
Prowadzenie: Wojciech Lig
ęza
11 pa
ździernika 2022 r., godz. 18.00


Salon Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Kraków, ul. Kanonicza 7
Wydarzenie na 
żywo i transmitowane online.

 

*** ZYGMUNT FICEK – poeta, fotograf, nauczyciel. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się w Białce k. Makowa Podhalańskiego. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Białce oraz Skawicy. Od półwiecza mieszka w Krakowie. Dotąd wydał tomiki poetyckie: Łagodność ostrych szczytów (1998), Prawdziwa baśń o Mroziliszku (2002), Uroczystość czerpania chłodu (2008), Wołanie doliny (2011), Litania do Archanioła Michała (2012), Rękopis (2014), Pod okapem burzy (2017), Dzień po długiej drodze (2019), Kiełkujące ziarno piasku (2020), Na przedprożach baśni (2020), Noc, która nie śpi (2021).
Albumy fotograficzne – zbiorowe: Polskie Parki Narodowe (1994), Polska Fotografia Krajoznawcza (2000), Mistrzowie Polskiego Pejza
żu (2001) oraz indywidualne: Babia Góra (1995), Tatry (2000.), Tatry Wysokie (2002).
Laureat I nagrody na XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. R.M. Rilkego (2017). Uzyska
ł Wyróżnienie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w 5. Międzynarodowym Konkursie – Najlepsze Wydawnictwa o Górach w ramach 23 Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (2020) za tomik Dzień po długiej drodze.
Od 2014 roku jest cz
łonkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

more

 06 października 2022 | Anna Słowik
Wycieczki klasy 1G

We wrześniu klasa 1G, turystyczno-językowa odbyła dwie, bardzo ciekawe, wymagające aktywności wycieczki. 

Do PODGÓRZA oraz do CENTRUM EDUKACJI LOTNICZEJ w Porcie Lotniczym w Balicach.

Podczas pierwszej z nich  uczniowie spojrzeli na Kraków ze szczytu kopca Kraka, zajrzeli na Stary Cmentarz Podgórski , poznali historię najmniejszego kościółka krakowskiego pw. Św. Benedykta a na koniec  spenetrowali pod okiem przyrodnika kamieniołom Libana. Miejsce naznaczone okrutną historią. To tu more

 25 września 2022 | Małgorzata Gauza
Medal dla Pani Dyrektor Ewy Dziekan-Feliksiak

Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak uczestniczyła w otwarciu wystawy pt. "Kraków w symbolice i odznakach wojskowych" zorganizowanej przez Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy WP., podczas której otrzymała z rąk Prezesa Marka Kołacza - Medal " Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego". Celem wystawy była aktywizacja i integracja środowiska weteranów i Kombatantów Garnizonu Kraków oraz dodatkowo miała cel Charytatywny wsparcia uczniów z Ukrainy, którzy uczą się w szkołach krakowskich.
Przedsięwzięcie objęte było Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta KrakowProf. Jacka Majchrowskiego, a w samej uroczystości wziął udział Wiceprezydent Miasta Krakowa dr Andrzej Kulig.
W projekcie uczestniczyli również uczniowie z klas integracyjnych naszego XXX LO pod opieką nauczycieli.
Za udział i wsparcie przedsięwzięcia nasze Liceum otrzymało podziękowania złożone na ręce Pani Dyrektor. more

 22 września 2022 | Anna Słowik
Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak na uroczystości w Pałacu Krzysztofory

Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak podczas Święta Samorządu Terytorialnego uczestniczyła w uroczystości wręczenia Kazimierzowi Barczykowi prestiżowej Nagrody im. Józefa Dietla. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Krakowa - Pałacu Krzysztofory. Jej organizatorem była Fundacja Nagrody im. J. Dietla.
Kazimierz Barczyk w1991 roku jako Przewodniczący Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa założył Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
Laudację na cześć Kazimierza Barczyka wygłosił Stanisław Kracik b. Burmistrz Niepołomic i Wojewoda Małopolski. Statuetkę wręczył Laureatowi I Zastępca Prezydenta Krakowa prof. Andrzej Kulig.
Uroczystość uświetnił minirecital Leszka Wójtowicza - barda Piwnicy pod Baranami. more

 22 września 2022 | Anna Słowik
Reminiscencje z obozu tanecznego...

Podczas tygodniowego pobytu w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku uczniowie klas taneczno-teatralnych naszego Liceum uczestniczyli w różnorodnych zajęciach obejmujących rozmaite techniki taneczne. Wśród instruktorów znaleźli się członkowie Rady Artystycznej, a także inni tancerze zaproszeni do współpracy, a pośród nich Absolwenci naszego XXX LO, którzy już osiągają sukcesy.

Wszystkie dni pobytu wypełnione były intensywnymi zajęciami tanecznymi, a zwieńczyły je pokazy taneczne oraz bitwy taneczne. Był też czas na rekreację i zabawę. A na koniec obozu uczniowie klas starszych przyjęli w swe szeregi do "Trzydziestkowej rodziny" uczniów klas pierwszych podczas tradycyjnego, ale oryginalnego chrztu utrzymanego w konwencji słowiańskiej.
Zdjęcia są dostępne w Galerii.

Tekst: Anna Gromala-Słowik 
Foto: Adam Krawczyk
more

 20 września 2022 | Anna Słowik
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/23. Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak, która w swoim przemówieniu powitała przybyłych Gości, całą społeczność szkolną naszego Liceum, a szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych. Wśród Gości znaleźli się między innymi:  p. Tadeusz Dytko  pisarz, żołnierz rezerwy, weteran misji zagranicznych  reporter prasy wojskowej, płk. Andrzej Galicki - żołnierz, weteran, pisarz, płk. Marek Kołacz - prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Wojciech Krzysztonek - Radny Miasta Krakowa,  Maria Dobrowolska - była Dyrektor naszego Liceum, Radni Dzielnicy XIV: p. Anna Moksa, p. Anna Brydniak. Następnie zostali zaprezentowani Wychowawcy klas pierwszych. Pani Dyrektor wręczyła również Medale Św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego osobom, które zasłużyły się szczególnie dla szkoły: p. Wojciechowi Krzysztonkowi i płk. Andrzejowi Galickiemu.
Drugą część uroczystości wypełniły prezentacje wokalne i taneczne uczniów naszego Liceum. Po nich klasy pod opieką Wychowawców udały się do sal lekcyjnych.


Tekst: Anna Gromala-Słowik 
Foto: Adam Krawczyk, Janusz Gąsiorek
more

 03 września 2022 | Anna Słowik
V edycja IF RENAISSANCE CLARITAS0

22 lipca czyli w miniony wakacyjny piątek o godzinie 17:00 w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką przy ul. Szczepańskiej 1 odbyła się Inauguracja V edycji Festiwalu  IF Renaissance Claritas. Patronat  nad tym wydarzeniem objęły takie instytucje jak: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w Warszawie, Prorektor Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie, prof. J. Jazownika a także Bractwo Kurkowe w Krakowie.

 IF Renaissance Claritas jest międzynarodowym wydarzeniem kulturalnym i oświatowym opartym na krzewieniu i przybliżaniu kultury renesansu. Organizatorem imprezy jest Fundacja Twórczej Edukacji Beani Cracovienses pod przewodnictwem Pani Izabeli Kłapcińskiej, która jest dyrektorem artystycznym i organizacyjnym Festiwalu . Współorganizatorem wydarzenia w tym roku było  XXX LO im. Św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego w Krakowie na czele z Panią Dyrektor Ewą Dziekan – Feliksiak. 

W programie tegorocznej edycji festiwalu znalazły się prezentacje artystyczno – teatralne ( poezja, taniec, śpiew, żywe obrazy ) w wykonaniu uczennic XXX LO: H. Fronc, J. Góreckiej, M. Machety, M. Dziedzic, O. Dudzic, K. Richter, O. Grabki i U. Grzeszczuk, za przygotowanie których odpowiedzialni byli nauczyciele Liceum: E. Toś – poezja, A. Radwańska – prace plastyczne oraz instruktorzy: A. Szczotka  i A. Towarnicka – Niedźwiedź – choreografia a także I. Kłapcińska – reżyser żywych obrazów.

Wydarzenie uświetnił koncert pieśni renesansowych w wykonaniu W. Terechowicza przy akompaniamencie S. Kołodziej.

W kolejnych dniach festiwalu ( 23, 24 lipca)  odbyły się dalsze wydarzenia kulturalne festiwalu, m.in. koncert pieśni Maryjnych, wykłady i wystawy na temat kultury i sztuki renesansu. Festiwal zwieńczyła msza w Kościele św. Krzyża.

Elżbieta Toś

more

 25 lipca 2022 | Anna Słowik
Rekrutacja

more

 23 lipca 2022 | Janusz Gąsiorek
Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22. Rozpoczęło się ono Mszą św. w kościele p.w. Św. Brata Alberta- Adama Chmielowskiego.
Część oficjalną, która rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak, odbyła się w sali gimnastycznej naszego Liceum. Panu Dyrektor w swoim przemówieniu przywitala Nauczycieli, Rodziców i Uczniów oraz Gości, a także  podkreśliła sukcesy szkoły oraz uczniów i podziękowała wszystkim za całoroczną pracę.
Po wyprowadzeniu sztandaru odbył się program artystyczny podzielony na część polską i ukraińską. Uczniowie zaprezentowali się tanecznie, muzycznie i wokalnie.
Zdjęcia w obiektywie Pana Adama Krawczyka.
more

 27 czerwca 2022 | Anna Słowik
Julia Stawarz laureatką Konkursu Recytatorskiego ROMANTYCY

Bardzo miło jest nam poinformować o kolejnym sukcesie naszej uczennicy, tym razem z klasy IIA.
Julia Stawarz zajęła III miejsce w Konkursie Recytatorskim ROMANTYCY i zdobyła Brązowy Liść Wawrzynu.
Serdecznie gratulujemy!!!
Opiekunem uczennicy była Pani Anna Gromala-Słowik. more

 26 czerwca 2022 | Anna Słowik
Sukces w 42. Festiwalu Artystycznym Młodzieży

Niezwykle miło nam poinformować o kolejnych sukcesach naszej niezwykle utalentowanej tegorocznej maturzystki - Michaliny Arteckiej, która zdobyła na tegorocznym 42. Festiwalu Artystycznym Młodzieży nagrody aż w dwóch kategoriach. Mianowicie:
- III miejsce w kategorii Taniec
- Wyróżnienie w kategorii Muzyka.

Serdecznie gratulujemy!!! more

 26 czerwca 2022 | Anna Słowik
Co Ty wiesz o Regionie

more

 17 czerwca 2022 | Janusz Gąsiorek
Święto Czyżyn

W ubiegłą sobotę na terenach zielonych naszego Liceum odbyło się coroczne Święto Czyżyn. Jego organizatorami byli:  Rada i Zarząd Dzielnicy XIV, Klub 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta oraz nasze XXX Liceum Ogólnokształcące.
Uczestników festynu powitała Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak jako Gospodarz terenu wraz z przedstawicielami Rady  Dzielnicy XIV.
Organizatorzy przygowali rozmaite atrakcje dla Gości, między innymi: występ uczniów naszego Liceum z dynamicznymi choreografiami, strefę drewnianych gier wielkoformatowych, strefę plastyczną, strefę kreatywnych kartonów do budowania wielkich zamki z HOCKO KLOCKÓW, strefę cyrku pod patronatem cyrkowców z Klubu 303, strefę lego robotów, strefę promocji czytelnictwa  zorganizowaną przez Bibliotekę Kraków z głośnym czytaniem bajek, zabawami literackimi, konkursem pięknego czytania, malowaniem twarzy, kącikiem plastycznym, strefę z językiem angielskim, strefę poświęconą bezpieczeństwu,. 
Wspaniała abawa trwała do godzin wieczornych.
more

 07 czerwca 2022 | Anna Słowik
Laureatki konkursu "Co Ty wiesz o Regionie ?"

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż uczennice klasy 3i Emilia Dziklińska, Julia Góra i Rozalia Nowak zostały laureatkami V edycji konkursu pn. „Co Ty wiesz o Regionie?”. Opiekunem drużyny była pani Małgorzata Gauza

27 maja 2022 r w siedzibie Zarządu Województwa Małopolskiego, Kraków ul. Basztowa 22 Pani Marta Malec-Lech z zarządu województwa wręczyła nagrody zwycięskim drużynom i pogratulowała sukcesu oraz ogromnej wiedzy o regionie. W wydarzeniu uczestniczył także radny województwa Rafał Kosowski.

W tegorocznym konkursie - dedykowanym  Ignacemu Łukasiewiczowi - wzięło udział ponad 100 małopolskich szkół. Lista zwycięzców obejmuje 10 drużyn – laureatów równorzędnych miejsc I – V, odpowiednio ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

more

 29 maja 2022 | Małgorzata Gauza
Koncert Charytatywny na rzecz Ukrainy z udziałem XXX LO

Wczoraj 24 maja w sali Narodowego Banku Polskiego - Krakowskim Salonie Ekonomicznym odbył się Koncert Charytatywny na rzecz Ukrainy pt. "Na żółto i na niebiesko", w który dzięki inicjatywie Pani Dyrektor Ewy Dziekan-Feliksiak włączyło się nasze XXX Liceum Ogólnokształcące.
Organizatorami koncertu byli: Pani Katarzyna Basiak-Gała - Dyrektor oddziału NBP w Krakowie, Jego Magnificencja Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. Andrzej BednarczykKról Kurkowy Adam RajpoldMarszałek Bractwa Kurkowego - Reginald Sas Jaworski, Dyrektor Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie Dorota Skwarek i Z-ca Dyrektora Nadzorujące Pedagogicznego KO w Krakowie - Andrzej Łojek, Prezydent Miasta Krakowa ds Edukacji i Sportu - Elżbieta Lęcznarowicz, Prezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk. Marek Kołacz. Podczas koncertu obecne były media - prasa, radio i TV oraz Przedstawiciel Konsula Generalnego Ukrainy.
Podczas koncertu wystąpili uczniowie naszego XXX Liceum Ogólnokształcącego, prezentując programy taneczne: tańce narodowe "Via Carpatia" w choreografii Piotra Krajewskiego oraz nagradzana w konkursach prezentacja tańca towarzyskiego "Blues Brothers Show" w choreografii Jakuba Krzaka.
Koncert towarzyszył, trwającej w Sali Polskiej Salonu, wystawie prac wystawionych w zainicjowanej przez studentów krakowskiej ASP aukcji - "Na żółto i na niebiesko". Prezentowane na wystawie prace to twórczość polskich i ukraińskich studentów oraz pedagogów Akademii Sztuk Pięknych. Są wśród nich dzieła m.in: Mariana Koniecznego, Andrzeja Bednarczyka, Moniki Wanyury-Kurosad, Michała Zawady, Dariusza Vasiny i innych. Dochód uzyskany z licytacji przeznaczony zostanie na pomoc studentkom i studentom ukraińskich uczelni artystycznych.
more

 25 maja 2022 | Anna Słowik
Uroczyste zakończenie IX edycji Czyżyńskiej Akademii Samorządności

23 maja w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się uroczyste zakończenie IX edycji Czyżyńskiej Akademii Samorządności, w którym uczestniczyła Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak.
Uczniowie wysłuchali wykładu Radnego Miasta Krakowa dr. Wojciecha Krzysztonka o Budżecie Obywatelskim. Odbyło się również spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Rafałem Komarewiczem.
W wydarzeniu uczestniczyło 120 uczniów naszego Liceum pod opieką Pani Marioli Madejskiej, Pana Piotra Klimowskiego, Pana Mirosława Zająca i Pani Edyty Wójcik. Uczniowie otrzymali Dyplomy za udział w IX edycji CAS.
more

 25 maja 2022 | Anna Słowik
Filmy z Pokazu Dyplomowego

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów z tegorocznego Pokazu Dyplomowego.
Linki fo filmów znajdują się poniżej.
Film w całości:
Film z podziałem na części - playlista że wszystkimi występami osobno:
more

 18 maja 2022 | Anna Słowik
Finał XVIII Konkursu Poetyckiego WIERSZE I WIIERSZYKI

W miniony wtorek, tj. 10 maja br. w naszej szkole odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów uczestnikom XVIII edycji konkursu Wiersze i wierszyki. Uczniowie krakowskich szkół podstawowych bardzo chętnie dzielą się z nami swoimi lirycznymi przemyśleniami, za co im serdecznie dziękujemy.

Zgromadzonych gości powitała Pani Dyrektor Ewa Dziekan – Feliksiak  prezentując wiersz laureatki pierwszego miejsca Zofii Zapolskiej pt. Ciągła wspinaczka ze Szkoły Podstawowej nr 155 a następnie wręczyła  laureatom konkursu dyplomy a także nagrody książkowe. Uczennicą z tej  samej szkoły, która również zdobyła pierwsze miejsce w konkursie jest Aleksandra Heród a jej wiersz pt. Sny został zaprezentowany przez Panią Danutę Radziszewską, która zaangażowana była w pomoc przy organizacji uroczystości. Pozostałe miejsca zajęli:

II miejsce:

Kinga Krawczyk - wiersz pt. Haiku ekologiczne

Ewelina Kwaterczak – wiersz pt.  Meteopata 

III miejsce

Filip Ozdoba – wiersz pt.  Moje podróże

Ignacy Pabin – wiersz pt. Iść czy może wrócić?

Michalina Karpiuk – wiersz pt. Bohaterowie

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy w tak dużej ilości przysłali do nas swoje wiersze. Dziękuję również nauczycielom opiekunom, bez których pomocy konkurs Wiersze i wierszyki nie byłby tak wyjątkowy!!!

Organizatorka konkursu: Elżbieta Toś.

more

 10 maja 2022 | Anna Słowik
Zwiedzanie Nowej Huty

W piękne poniedziałkowe przedpołudnie klasy drugie 2a, 2b oraz 3d udały się na zwiedzanie Nowej Huty. Podczas spaceru historię Nowej Huty przybliżył nam przewodnik z Muzeum Nowe Huty  który nie tylko barwnie przedstawił jej kalendarium, ale również zaznajomił wszystkich z ciekawostkami historycznymi. more

 10 maja 2022 | Anna Słowik
Pożegnanie klas maturalnych

29 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnanie klas maturalnych. Rozpoczęła ją Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak od uroczystego przemówienia, podczas którego podziękowała Wychowawcom za trzyletnią pracę wpierającą rozwój młodzieży oraz przypomniała o sukcesach uczniów na przestrzeni trzech lat nauki w liceum. Następnie Pani Dyrektor wraz z Wychowawczyniami wręczała Dyplomy i nagrody dla uczniów, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia i pracę na rzecz szkoły i środowiska.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, podczas której klasy młodsze pożegnały Maturzystów. Wręczyły im upominki upamiętniające ich trzyletni pobyt w szkole oraz zaprezentowały program pożegnalny program artystyczny. Kolejna część odbyła się już w salach lekcyjnych, gdzie Wychowawcy żegnali się z klasami.

more

 09 maja 2022 | Anna Słowik
Egzamin maturalny 20022

4 maja rozpoczął się egzamin maturalny od zmagań maturzystów z arkuszem z języka polskiego. Dzisiaj już drugi dzień egzaminów, tym razem zdający zmierzą się z matematyką.
Naszych maturzystów codziennie witają uśmiechnięte i życzliwe Zespoły Nadzorujące, które na czele z Przewodniczącą - Panią Dyrektor Ewą Dziekan-Feliksiak, czuwają nad przebiegiem egzaminu.
more

 05 maja 2022 | Anna Słowik
Laureaci 52. Festiwalu Małych Form Teatralnych

Kolejny sukces naszych uczniów!
W finale 52. Festiwalu Małych Form Teatralnych (FMFT), który odbył się 26 kwietnia 2022r w Teatrze Groteska uczniowie naszego Liceum zostali laureatami w dwóch kategoriach.  
Michalina Artecka - tegoroczna maturzystka-  zajęła III miejsce w kategorii Poezja recytowana. 
Natomiast w kategorii Sztuka teatralna nasza Trzydziestka z Trzydziestki zajęła I miejsce za „Blues Brothers Show” z choreografią Pana Jakuba Krzaka w reżyserii Panów: Jakuba Krzaka i  Wojciecha Terechowicza.
Organizatorem FMFT było II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie oraz Stowarzyszenie Iuvenartes.
Laureatom serdecznie gratulujemy!!!
more

 03 maja 2022 | Anna Słowik
Święto Konstytucji 3 Maja

Mój kraj szczęśliwy, piękny prawdziwy,

Ludzie uczynni w sercach niewinni (…)

Ja to mam szczęście….

 Tak śpiewała Iga Lewandowska, uczennica klasy Ib rozpoczynając uroczystość obchodów uchwalenia Konstytucji 3maja. Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie 14 miesięcy była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego osiągnąć niezależność państwową!

Uczniowie klasy Ib z bardzo dużym zaangażowaniem przygotowali się na tą okazję do występu, który wspólnie poprowadziły: Oliwka Dudzic i Ola Sałach, wprowadzając nas w krótką lekcję historii i patriotyzmu. Na scenie również wystąpiła Klara Richter recytując „Moją piosnkę” C. K. Norwida, Kasia Warchał, Klaudia Bogusz i Mateusz Stawowy, który przy dźwiękach „Mazurka 3 maja” wyrecytował jakże istotne w obecnych czasach słowa: „ Byle razem, ramię w ramię, a wszystko zło się przełamie!” Dziewczyny z klasy IIIg: Amelka Karnkowska, Magda Zięba i Oliwka Gruca odpowiadając w większości za oprawę muzyczną występu słusznie zaznaczyły w jednym z wykonywanych utworów, aby mieć odwagę „ co z podniesioną głową nie da się zepchnąć z swego stanowiska”.

Elżbieta Toś

Iwona Łęska

more

 01 maja 2022 | Anna Słowik
Nagroda specjalna w XXXIII Młodzieżowych Prezentacjach Teatralnych

Pragniemy ogłosić wielki sukces !

Grupa teatru tańca „Trzydziestka z trzydziestki” z XXX LO została uhonorowana podczas XXXIII Młodzieżowych Prezentacji Teatralnych NAGRODĄ SPECJALNĄ za spektakl musicalowy „Blues Brothers Show”. Zespół tancerzy- aktorów do  udziału w prezentacjach „Teatr moich marzeń” znakomicie przygotował choreograf p. Jakub Krzak.

W uzasadnieniu jury, nagroda została przyznana za „stworzenie spójnego pod względem choreograficznym i wykonawczym oraz pełnego pasji i młodzieńczego entuzjazmu widowiska musicalowego”. Cała społeczność XXX LO jest dumna z sukcesu swoich uczniów a panu Jakubowi Krzakowi serdecznie gratulujemy.

more

 26 kwietnia 2022 | Małgorzata Gauza
 Dzwonki
0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05